Bilder från leden

Ett av vindskydden längs leden.

Det typiska västerbottniska skogslandskapet.

Snart framme vid övernattningsstugen

2