Ledens sträckning

Isälvsleden sträcker sig mellan orterna Vindeln och Åmsele i Västerbotten. Leden kan vandras i sin helhet men det går även utmärkt att "hoppa på" leden och gå utvalda delsträckor. Leden är markerad med oranga ringar på träd och stolpar. Röda kryssmarkeringar är skoterled som kan vara olämplig att följa under barmarksperioden.

Vindeln - Abborrtjärn

Leden börjar (eller slutar) i Vindelns tätort. Startpunkten ligger invid motions- och ishallen Fritidscentrum i samhällets nordöstra del. Leden följer inledningsvis elljusspåret. Etappen är lättgången och går med en lätt stigning över Degermyrliden för att därefter passera byn Abborrtjärns östra utkant.

Abborrtjärn - Hällnäs

Från Abborrtjärn sträcker sig leden över Koverberget. Leden går genom lite fuktigare granskog. För den botaniskt intresserade finns flertal lokaler med Jungfru Maria Nycklar och nära Lappkuliden finns växtplatser för Strutbräken och Nattviol. En rastplats finns strax innan Yttersjön.  Järnvägen i byn Hällnäs passeras genom viadukten mitt i byn. Gör gärna en avstickare till det gamla sanatoriet, en mäktig byggnad mitt i tallskogen.

Hällnäs - Hjuksån

Kort delsträcka längs tvärbanan mot Lycksele och över de mäktiga Hjuksåsarna med fin utsikt över Vindelälvens dalgång och byn Hjuken. Över Hjuksån följer man landsvägsbron.

Hjuksån/Avanäs - Valfrid Paulssonreservatet

Sträckan löper inledningsvis längs landsvägen och sträcker sig över ett  tallbevuxet dynlandskap på Hjuksåns sydvästsida för att sedan fortsätta mellan byn Ekodalen och Stönningslidens ostsida. Gör gärna en avstickare till Lerfallet, ett unikt område där grundvattenuppflöde skapar  ett miniatyrlandskap av lervulkaner. Området är särskilt sevärt regnrika perioder. Tvärbanan mot Lyckslele passeras ånyo strax innan övernattningsstugan vid Missutjärn.

Valfrid Paulsson reservatet - Djupsund

Valfrid Paulssonreservatet är ett lättillgängligt naturreservat med iordningställd bilparkering. Valfrid Paulsson härstammar för övrigt från byn Hjuken. Leden går här i ett dödislandskap med dödisgropar, ibland vattenfylllda som bildar småtjärnar. Sträckan avslutas med den mäktiga Sundskammen kringgärdad med vatten på båda sidor. I Djupsund finns båtar för överfart, se till att lämna platsen med en båt på vardera sidan.

Djupsund - Åmsele

 Leden går över åsar där höststormar fällt skog. SLU bedriver försöksverksamhet vid Aborrtjärnarna. Där finns även ett vindskydd. Cyklister som vill ha en mindre utmanande tur kan välja landsvägen runt Abborrträsket.

 

 

Sundskammen

En vandringsled är en upptrampad, röjd och oftast uppmärkt gångstig avsedd för rekreation och motion, vanligen belägen på landsbygden. Vandringsleder finns i alla världsdelar utom Antarktis. Källa: Wikipedia

Leden passar både för att vandra eller cykla mountainbike.